Nacięcie ropnia

Ropień powstaje w przebiegu infekcji. Rozwija się w wyniku aktywności bakterii, które znajdują dla siebie dogodne warunki w tkankach wokół zęba.

Nasz system immunologiczny broni się przed obcymi drobnoustrojami wysyłając do ogniska zakażenia białe krwinki. Ropa to mieszanina żywych i martwych białych krwinek, enzymów i zniszczonych komórek miejscowych.

Ropień powstaje w przypadku, gdy ropa nie ma gdzie odpływać. Ropień, który nie pęknie lub nie zostanie nacięty, może doprowadzić do uogólnionej infekcji drogą krwi, co poważnie zagraża zdrowiu i życiu człowieka.