Chirurgiczne usunięcie zęba

Usunięcie zęba, zwane fachowo ekstrakcją, jest zabiegiem, którego wykonanie musi być poprzedzone wnikliwym wywiadem lekarza z pacjentem, często poparte wykonaniem zdjęcia RTG. Musi być też starannie zaplanowane i przeprowadzone.

Zdarzają się sytuacje, gdy pacjent wymaga specjalnego przygotowania do zabiegu  lub też konieczne jest jego odroczenie ze względu na specyficzny stan miejscowy i ogólny.

O chirurgicznym usunięciu zęba mówimy wówczas, gdy w celu usunięcia zęba konieczne jest nacięcie dziąsła oraz usunięcie fragmentu kości wyrostka zębodołowego wokół korzeni zęba.