Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego

Ząb zatrzymany to ząb, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje w kości.  Może być całkowicie niewidoczny
w ustach lub widoczny częściowo.
Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości.

Chirurgiczne usuniecie zęba zatrzymanego jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż zwykła ekstrakcja. Zwykle jest to zabieg związany z większą ingerencją w tkanki jamy ustnej, co wiąże się również
z chirurgicznym zaopatrzeniem rany – szyciem.