Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów wspomagających inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję (resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja), periodontologię (chirurgia przyzębia), protetykę (chirurgia przedprotetyczna), czy implantologię.

Chirurgiczne usunięcie zęba

Usunięcie zęba, zwane fachowo ekstrakcją, jest zabiegiem, którego wykonanie musi być poprzedzone wnikliwym wywiadem lekarza z pacjentem, często poparte wykonaniem zdjęcia RTG. Musi być też starannie zaplanowane i przeprowadzone.

Więcej na ten temat

Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego

Ząb zatrzymany to ząb, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje w kości.  Może być całkowicie niewidoczny w ustach lub widoczny częściowo. Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości. Chirurgiczne usuniecie zęba zatrzymanego jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż zwykła ekstrakcja. Zwykle jest to zabieg związany z większą ingerencją w tkanki jamy ustnej, co wiąże się również z chirurgicznym zaopatrzeniem rany – szyciem.

Więcej na ten temat

Plastyka wędzidełka

Wędzidełka warg i języka to pasma tkanki łączące wargę lub język z wyrostkiem zębodołowym. Wędzidełko może być przyczepione nieprawidłowo. Wiążą się z tym nieprawidłowości takie jak: wędzidełka położone zbyt blisko zębów, zbyt krótkie lub grube, mające szkodliwy wpływ na przyzębie, estetykę uzębienia, ustawienie zębów czy utrzymanie protez ruchomych. U dzieci plastyka wędzidełka języka pozwala na uzyskanie prawidłowej ruchomości języka oraz zapobieganie rozwojowi i utrwalania wad wymowy. Za pomocą niewielkiego nacięcia w obrębie wędzidełka zmniejsza się napięcie nadmiernie skróconego wędzidełka.

Więcej na ten temat

Nacięcie ropnia

Ropień powstaje w przebiegu infekcji. Rozwija się w wyniku aktywności bakterii, które znajdują dla siebie dogodne warunki w tkankach wokół zęba. Nasz system immunologiczny broni się przed obcymi drobnoustrojami wysyłając do ogniska zakażenia białe krwinki. Ropa to mieszanina żywych i martwych białych krwinek, enzymów i zniszczonych komórek miejscowych. Ropień powstaje w przypadku, gdy ropa nie ma gdzie odpływać. Ropień, który nie pęknie lub nie zostanie nacięty, może doprowadzić do uogólnionej infekcji drogą krwi, co poważnie zagraża zdrowiu i życiu człowieka.

Więcej na ten temat

Resekcja wierzchołka zęba

Jeżeli nie można wyleczyć zęba kanałowo i tworzą się zmiany chorobowe w kości otaczającej wierzchołek korzenia lub jeśli zostanie przepchnięte wypełnienie kanałowe, ewentualnie złamane narzędzie, wtedy jedynym sposobem uratowania zęba jest resekcja wierzchołka korzenia. Resekcja to zabieg polegający na usunięciu wierzchołka korzenia. Zabieg ten w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem.

Więcej na ten temat